Skjåk

Fiske i Skjaak_ Skjaak Almenning_Hovedfilm_Norsk from Fishspot.no on Vimeo.

Skjåk er kjend for sitt turre klima, sjølv Sahara har meir i årsnedbør enn frodige Skjåk. Ei frodig bygd der landbruk er ein viktig næringsveg, men som og gje utfordringer, da vatning er nødvendig for å få avling. Vassveger ligger inne på fjella der folk i generasjoner har sikkra vatnarvatn til sine gardsbruk.

Vassveg

Nasjonalparkriket

I Skjåk er over 80% verna areal, med Breheimen og Reinheimen nasjonalparker. D.v.s det meste over tregrensa er underlagt strenge verneregler.

Ellers har Skjåk eindel industri som gje arbeid til mang ein skjåkvær, også komponenter til offshore har vorte bygd i skjåk, tidligere Bismo industrier nå Stryvo.

Interfil sørger for rein «fjelluft» til ventilasjonsanlegg i inn og utland.

Glasopor er et premium lettfyllings- og isolasjonsmateriale som lages av resirkulert emballasjeglass. Tidligere utgjorde det mest nedknuste glasset som leveres til gjenvinning et problem, fordi det ikke er mulig å bruke til å produsere ny glassemballasje. Med utviklingen av Glasopor kunne dette materialet i stedet komme til nytte, og samtidig løse problematiske byggeprosjekter.

Naturopplevingar

Hei frå fjellheimen, vi er Tea og Kjell. Firmaet vårt Naturopplevingar heldt til i Lom og Skjåk – to bygdeperler krinsa av nokre av dei flottaste fjella og fjordane Noreg byr på. Vi tilbyr utleie av friluftslivutstyr og skreddersyr naturopplevingar for små og store grupper.

I Naturopplevingar finn du oss, syskjenbåna Tea Karoline Mork og Kjell Lundemo. Båe er vi frå Skjåk, og båe er vi lidenskapeleg opptekne av å vere ute i naturen. Med Naturopplevingar ynskjer vi å formidle turgleda fjellheimen gir oss som menneske, og dele opplevingar som set seg i kropp og sinn med deg.

For oss er dette det mest meiningsfylte og givande vi gjer. Det aller likaste vi veit er å ha med oss folk på tur. Å vere i naturen, spesielt med born og unge, gir ei eigen ro som berre må opplevast. Vi nytter kvart einaste høve til å kome oss ut på sykkel, randonnéeski, topptur, fisketur eller kva som helst anna, så lenge vi får puste inn det beste som er – fjelluft.