Alle innlegg av skjaakcacherne

om oss

Sett av siste helg i august til en tur til vakre Skjåk 😀1 helg, 4 eventer!

Satser på ny eventhelg 23 til 25 august 2024,

Da kan vi tradisjon tro ønske velkommen til ny eventhelg, siste (hele)helg i august 2024 i Skjåk! Fredag: Meet and great event. Lørdag: Cito 5 års jubileum med Glasopor Lørdag: Etter cito Søndag: Frokost event i Dønfoss.

Frokostbordet dekket for sultne geocachere.

Ivrige deltagere.


Da kan vi tradisjon tro ønske velkommen til ny eventhelg, siste helg i august 2023 i Skjåk!
Fredag: Meet and great event.
Lørdag: Cito Glasopor 4 
Lørdag: Etter cito 
Søndag: Frokost event i Dønfoss. 
Her vises eindel av Geocachene i Skjåk. De grønne er vanlige cacher som ligg på kordinatene, anbefalt og starte med for nybegynnere. Blå er mysterycacher hvor du må løyse ein eller fleire oppgaver for å få kordinatee. Altså ingen cache på de blå punkta. Orange er multicacher, her må du og løyse oppgaver av forskjellig art, kanskje må du gå ei løype med fleire punkt før du når målet. Tre mørkrøde punkt som er event, desse forsvinn etter at eventene er holt og logga.

Årsmøte Skjåkcacherne i Dønfoss

31.03.2023, Kl. 1700.

              Åpning:

  1. Godkjenning av Innkalling og sakliste.
  2. Valg av møteleiar.
  3. Valg av sekretær.
  4. Godkjenning av regnskap.
  5. Årsberetning.
  6. Valg

Saker som DU vil ha behandla på årsmøtet, må vera styret i hende før 27.03.2023.

Styret

Skjåkcacherne er ein gjeng sprøe mennesker som ofte tar turen ut i skog og mark med mobil og gps, på leit etter skatter. Vi legg også ut skatter som andre geocachere drar på leit etter, pr. I dag har vi over 700 utlagde cacher i skjåk. Mange av desse ligg langs kjørbar, sykkel- og gangbar veg, men også i skog og fjell terreng. Vi har Trailer og Geo-art. Elles har vi eventer med ujavne mellomrom, sosiale sammenkomster hvor tips, triks og erfaring utveksles.

PS: Grunna covid 19 har det blitt lite sosiale samenkomster siste året.