Alle innlegg av skjaakcacherne

om oss

Sett av siste helt i august til en tur til vakre Skjåk 😀1 helg, 4 eventer

August kveld ved Bångråttjønne!
Glasopor 3!
Etter cito!
Frokostevent!
Her vises eindel av Geocachene i Skjåk. De grønne er vanlige cacher som ligg på kordinatene, anbefalt og starte med for nybegynnere. Blå er mysterycacher hvor du må løyse ein eller fleire oppgaver for å få kordinatee. Altså ingen cache på de blå punkta. Orange er multicacher, her må du og løyse oppgaver av forskjellig art, kanskje må du gå ei løype med fleire punkt før du når målet. Tre mørkrøde punkt som er event, desse forsvinn etter at eventene er holt og logga.

Årsmøte Skjåkcacherne i Dønfoss

26.01.2022, Kl. 1900.

              Åpning:

  1. Godkjenning av Innkalling og sakliste.
  2. Valg av møteleiar.
  3. Valg av sekretær.
  4. Medlemskontingent/medlemsregister.
  5. Godkjenning av regnskap.
  6. Årsberetning.
  7. Valg

Årsmøte må avgjøre hvilke styremedlemmer er på valg (ex. 5 styremd. 2 på valg eit år og 3 neste år)

Saker som DU vil ha behandla på årsmøtet, må vera styret i hende før 12.01.2022.

Styret

Skjåkcacherne er ein gjeng sprøe mennesker som ofte tar turen ut i skog og mark med mobil og gps, på leit etter skatter. Vi legg også ut skatter som andre geocachere drar på leit etter, pr. I dag har vi over 500 utlagde cacher i skjåk. Mange av desse ligg langs kjørbar, sykkel- og gangbar veg, men også i skog og fjell terreng. Vi har Trailer og Geo-art. Elles har vi eventer med ujavne mellomrom, sosiale sammenkomster hvor tips, triks og erfaring utveksles.

PS: Grunna covid 19 har det blitt lite sosiale samenkomster siste året.